Driving
Ridingtest
Ridingtest
 • להתקשרות מהירה

רישיון נהיגה:

רישיון נהיגה הוא מסמך רשמי המאשר שאתם רשאים לנהוג בסוג הרכב המתאים לדרגת הרישיון.
רישיון נהיגה הנושא תמונה משמש בדרך כלל גם כתעודה מזהה.

מי רשאי ללמוד נהיגה ולהוציא רישיון?

כל אזרח ישראלי (בעל תעודת זהות כחולה) רשאי להוציא רישיון,
בתנאי שאינו סובל מבעיות בריאות או בעיות נפשיות המונעות ממנו לנהוג,
ושאינו פסול לנהיגה עקב עבירות תנועה או אחרות.

התהליכים הדרושים לקראת הוצאת רישיון נהיגה:

 • מילוי טופס בקשה 
 • בדיקה רפואית 
 • בדיקת ראייה 
 • מבחן עיוני (תיאוריה)
 • מבחן מעשי (טסט)
 • תשלום האגרות הנדרשות 

זכרו: בכל פנייה למשרד הרישוי ובכל מבחן יש להציג תעודת זהות.

 
 

תהליך הוצאת טופס ירוק:

 1.  יש לגשת לאחת מתחנות הצילום של משרד התחבורה יחד עם ת.ז או דרכון בתוקף.
 2. יש לבקש את הטופס הרלוונטי טרקטור / מלגזה / מכונה ניידת.
 3. תלמיד המבקש להוציא טופס ירוק לטרקטור / מכונה ניידת, צריך לעבור בדיקות עיניים ורופא משפחה. על הרופאים למלא בגב הטופס הירוק את ממצאי הבדיקות הרפואיות.
 4. לאחר החתמת הרופאים על הטופס, יש להחתים אותו במשרד הרישוי- כשירות רפואית.

 

 

המבחן העיוני:

המבחן העיוני בודק שליטה בחוקי התנועה, תמרורים, תפעול הרכב וכללי התנהגות נכונה ובטוחה בדרך.
 

מאגר השאלות הרשמי של משרד התחבורה:

נבנה עבור הנבחנים במבחן העיוני הממוחשב לדרגות רשיון הנהיגה השונות בישראל. המאגר ייחודי וחדשני ונועד לאפשר את תרגולו של החומר שנלמד באמצעי הלימוד המקובלים. המאגר אינו מהווה תחליף ללימוד החומר העיוני לנהיגה אלא כהכנה למבחן העיוני בלבד.

להורדת מאגר השאלות והתשובות למבחן עיוני בנהיגה
 
 

משרד התחבורה מבצע את מבחני התיאוריה באמצעות מפעילים פרטיים
במרכזי בחינה.
המבחן העיוני מתבצע בסביבה ממוחשבת הכוללת צילום הנבחן על מנת למנוע זיופים. שאלות המבחן הממוחשב מוצגות בצורה נוחה וקלה להבנה, כולל תמונות או תמרורים להמחשה. מאגר התמרורים מבוסס על תמרורים מלוח התמרורים שמפרסם משרד התחבורה.
ניתן להיבחן בשפות הבאות לכל דרגות רישיונות הנהיגה: עברית, ערבית, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית.