A1
  • להתקשרות מהירה

אופנוע A1

סוג הרשיון אופנוע בנפח מנוע של עד 500 סמ"ק
בעל הספק מנוע של עד 47.46 כ"ס
גיל למידה מינימלי 18
גיל מינימלי למבחן עיוני 17.5
גיל מינימלי למבחן מעשי 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון 18
גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18
כמות שיעורים מינימלית 15 (מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה A2)
זמן שיעור 45 דקות

תנאים לקבלת הרישיון:

  • בקשה לרישיון נהיגה חדש (טופס ירוק) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
  • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע

הערות:

  • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
  • מבקש רישיון נהיגה לדרגה A1 - רשאי להיבחן במבחן עיוני 6 חודשים בטרם רשאי להיבחן במבחן מעשי
  • ניתן לגשת למשרד הרישוי ולבקש פטור מתאוריה לבעלי רישיון קיים.

*מבחן העיוני - הוא בעצם מבחן "התאוריה" שחייבים לעבור לפני הטסט, היא כוללת בתוכה ידיעת כל התמרורים, חוקי התנועה ותפעול הרכב.
 
*מבחן המעשי - לאחר מינימום של 15 שיעורים - התלמיד יכול לגשת לטסט (מבחן לקבלת רישיון לרכב), שבו נבדקת רמת הנהיגה של התלמיד בפועל.