A
  • להתקשרות מהירה

אופנוע A

סוג הרשיון אופנוע בנפח מנוע מעל ל-500 סמ"ק
שהספק מנועו עולה על 47.46 כוחות סוס
גיל למידה מינימלי 18
גיל מינימלי למבחן עיוני 18
גיל מינימלי למבחן מעשי 21
גיל מינימלי לקבלת רישיון 21
גיל מינימלי ללימוד נהיגה 21
כמות שיעורים מינימלית 8
זמן שיעור 45 דקות

תנאים לקבלת הרישיון:

  • מגיל 21 + וותק של שנה בדרגה A1
  • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
  • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע

הערות:

  • ניתן לגשת למשרד הרישוי ולבקש פטור מתאוריה לבעלי רישיון קיים.

*מבחן העיוני - הוא בעצם מבחן "התאוריה" שחייבים לעבור לפני הטסט, היא כוללת בתוכה ידיעת כל התמרורים, חוקי התנועה ותפעול הרכב.
 
*מבחן המעשי - לאחר מינימום של 8 שיעורים - התלמיד יכול לגשת לטסט (מבחן לקבלת רישיון לרכב), שבו נבדקת רמת הנהיגה של התלמיד בפועל.