Automatic
  • להתקשרות מהירה

פרטי גיר אוטומטי B

מתאים גם לנכים (ברכב הכולל את כל האביזרים המתאימים).

סוג הרשיון רכב מנועי במשקל כולל מותר של עד 3.5 טון
עד 8 נוסעים פרט לנהג.
גיל למידה מינימלי 16.5
גיל מינימלי למבחן עיוני 16.5
גיל מינימלי למבחן מעשי 16.9
גיל מינימלי לקבלת רישיון 16.9
כמות שיעורים מינימלית 28
זמן שיעור 40 דקות
 

תנאים לקבלת הרישיון:

  • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
  • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם:

  • ברכב האמור בתקנה 179 למעט טרקטור ומלגזה
  • באמבולנס, ברכב כיבוי שריפות, ברכב בטחון במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג (בהיתר לפי תקנה 190)
  • בטרקטור משא
  • במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - חייב בהדרכה + מבחן והיתר

הערות:

  • נהג חדש צעיר יקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים בהגבלת "חייב ליווי"
  • רישיון נהיגה לרכב פרטי ניתן בהגבלת נהג חדש*מבחן העיוני - הוא בעצם מבחן "התאוריה" שחייבים לעבור לפני הטסט, היא כוללת בתוכה ידיעת כל התמרורים, חוקי התנועה ותפעול הרכב.
 
*מבחן המעשי - לאחר מינימום של 28 שיעורים - התלמיד יכול לגשת לטסט (מבחן לקבלת רישיון לרכב), שבו נבדקת רמת הנהיגה של התלמיד בפועל.