Manual
  • להתקשרות מהירה

פרטי גיר ידני B

סוג הרשיון רכב מנועי במשקל כולל מותר של עד 3.5 טון
עד 8 נוסעים פרט לנהג.
גיל למידה מינימלי 16.5
גיל מינימלי למבחן עיוני 16.5
גיל מינימלי לקבלת רישיון 16 + 9 חודשים
כמות שיעורים מינימלית 28
זמן שיעור 40 דקות
 

תנאים לקבלת הרישיון:

  • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
  • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

רשאי לנהוג גם:

  • ברכב האמור בתקנה 179 למעט טרקטור ומלגזה
  • באמבולנס, ברכב כיבוי שריפות, ברכב בטחון במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג (בהיתר לפי תקנה 190)
  • בטרקטור משא
  • במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - חייב בהדרכה + מבחן והיתר
  • מתאים לסוגי רכב: N1 + M1 + O1

הערות:

  • נהג חדש צעיר יקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים בהגבלת "חייב ליווי"
  • רישיון נהיגה לרכב פרטי ניתן בהגבלת נהג חדש


*מבחן העיוני - הוא בעצם מבחן "התאוריה" שחייבים לעבור לפני הטסט, היא כוללת בתוכה ידיעת כל התמרורים, חוקי התנועה ותפעול הרכב.
 
*מבחן המעשי - לאחר מינימום של 28 שיעורים - התלמיד יכול לגשת לטסט (מבחן לקבלת רישיון לרכב), שבו נבדקת רמת הנהיגה של התלמיד בפועל.