Bug
 • להתקשרות מהירה

מונית / אוטובוס ציבורי זעיר D1סוג הרשיון רכב מנועי במשקל של עד 5 טון
עד 16 נוסעים פרט לנהג
גיל למידה מינימלי 18
גיל מינימלי למבחן עיוני 20
גיל מינימלי למבחן מעשי 20
גיל מינימלי לקבלת רישיון 21
כמות שיעורים מינימלית לא נדרש מספר שיעורים מינימאלי
זמן שיעור 40 דקות
 

תנאים לקבלת הרישיון:

 • למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
 • 8 שנות לימוד לפחות
 • אישור מהמכון הרפואי
 • שנתיים וותק בדרגה B או C תקנה 15
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

הלימוד המעשי באוטובוס:

 • בעל רישיון B חייב במינימום 40 שעורי נהיגה.
 • בעל רישיון C1 ,C חייב במינימום 30 שעורי נהיגה.
 • בעל רישיון לגורר תומך במינימום 20 שעורי נהיגה.

רשאי לנהוג גם:

 • ברכב סיור
 • באוטובוס זעיר ציבורי ופרטי
 • ברכב מדרגה B


הלימוד המעשי במונית:

 • לא נדרש שיעורי מינימום.

 

 
*מבחן העיוני - הוא בעצם מבחן "התאוריה" שחייבים לעבור לפני הטסט, היא כוללת בתוכה ידיעת כל התמרורים, חוקי התנועה ותפעול הרכב.
 
*מבחן המעשי - לאחר מינימום של 28 שיעורים - התלמיד יכול לגשת לטסט (מבחן לקבלת רישיון לרכב), שבו נבדקת רמת הנהיגה של התלמיד בפועל.