Truck
  • להתקשרות מהירה

משאית C1

סוג הרשיון רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
גיל למידה מינימלי 17
גיל מינימלי למבחן עיוני 17.5
גיל מינימלי למבחן מעשי 17.5
גיל מינימלי לקבלת רישיון 18
כמות שיעורים מינימלית 32
זמן שיעור 30 דקות
 

תנאים לקבלת הרישיון:

  • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
  • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע

רשאי לנהוג גם:

  • ברכב חילוץ וגרירה וברכב ביטחון במשקל כולל מותר עד 12,000 ק"ג וכשניתן היתר לפי תקנה 190 ובהתאם לתנאים
  • במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 14,999 ק"ג
  • במלגזה - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה

הערות:

  • כאשר המבקש עמד בבחינות ועדיין לא הגיע לגיל 18-יונפק לו רישיון נהיגה מדרגה B, בהגיעו לגיל 18 יקבל את רישיון הנהיגה לדרגה C1


*מבחן העיוני - הוא בעצם מבחן "התאוריה" שחייבים לעבור לפני הטסט, היא כוללת בתוכה ידיעת כל התמרורים, חוקי התנועה ותפעול הרכב.
 
*מבחן המעשי - לאחר מינימום של 28 שיעורים - התלמיד יכול לגשת לטסט (מבחן לקבלת רישיון לרכב), שבו נבדקת רמת הנהיגה של התלמיד בפועל.