A2
  • להתקשרות מהירה

אופנוע A2

סוג הרשיון אופנוע בנפח מנוע של עד 125 סמ"ק
בעל הספק מנוע של עד 14.6 כ"ס
גיל למידה מינימלי 16
גיל מינימלי למבחן עיוני 15.5 + אישור ההורים
גיל מינימלי למבחן מעשי 16
גיל מינימלי לקבלת רישיון 16 (לדרגה ה2 צריך אישור הורים.)
גיל מינימלי ללימוד נהיגה 16
כמות שיעורים מינימלית 15
זמן שיעור 45 דקות

תנאים לקבלת הרישיון:

  • למי שלא מלאו 17 שנה חייב בהסכמת ההורים או אפוטרופוס
  • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
  • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.

הערות:

  • למי שלא מלאו 18 שנה אסור להרכיב נוסע נוסף
  • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
  • בעל רישיון נהיגה לרכב מדרגה B ומעלה במשך 3 שנים לפחות, ומבקש רישיון נהיגה לדרגה A2, פטור ממבחן עיוני, מחובת מינימום שעורי נהיגה, אולם חייב במבחן שליטה בלבד
  • מבקש רישיון נהיגה לדרגה A2 - רשאי להיבחן במבחן עיוני 6 חודשים בטרם רשאי להיבחן במבחן מעשי


*מבחן העיוני - הוא בעצם מבחן "התאוריה" שחייבים לעבור לפני הטסט, היא כוללת בתוכה ידיעת כל התמרורים, חוקי התנועה ותפעול הרכב.
 
*מבחן המעשי - לאחר מינימום של 15 שיעורים - התלמיד יכול לגשת לטסט (מבחן לקבלת רישיון לרכב), שבו נבדקת רמת הנהיגה של התלמיד בפועל.